Consumenten hebben het recht op herroeping bij levering van diensten resp. verkoop op afstand. Toch merken wij bij Budgetisolatieshop dat er verwarring kan ontstaan over de rechten die u als consument heeft. Hieronder geven wij u daarom een uitleg van het herroepingsrecht.

Artikel 6b – Herroepingsrecht bij levering van diensten resp. verkoop op afstand

Bij levering van diensten resp. verkoop op afstand heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien (14) kalenderdagen, ingaande op de dag na ontvangst van het bestelde product. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Uitleg herroepingsrecht

Tijdens de 14 kalenderdagen bedenktijd heeft u als consument het recht om de zaak te beoordelen. Zolang u als klant echter nog niet besloten heeft het product te houden, mag u het product niet gebruiken! Dus deze moet in originele verpakking blijven zonder schade!

Gebruik maken van uw herroepingsrecht

Wilt u gebruik maken van uw herroepingsrecht dan doet u dat door terugzending van het product binnen de bedenktijd van 14 kalenderdagen of door het sturen van een verklaring gericht aan de verkoper binnen de bedenktijd van 14 kalenderdagen. Product en verpakking moeten in oorspronkelijke staat zijn. Dit houdt dus in dat de producten niet beschadigd, geopend of verkleurd terug worden genomen. De producten dienen bedekt te zijn en mogen niet buiten staan.  B-keus producten worden kunnen NIET  geretourneerd worden. Volgens de wet Koop op Afstand heb je geen bedenktijd bij producten die je speciaal laat maken. Dit betekent dus dat op maat gemaakt (verzagen en verlijmen) isolatiemateriaal niet retour kan worden gestuurd.

Kosten in geval van herroeping

Indien u gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van de terugzending voor uw rekening. Wij zullen u binnen 7 dagen de eventueel reeds betaalde rekening terugbetalen. Heeft u een pakket eenmaal geaccepteerd van de transporteur, dan zijn de verzendkosten bij een retourzending voor uw rekening.

Indien u een product bestelt en u bent er niet zeker van dat u het product wilt houden, raden wij u aan voorzichtig om te gaan met het product en de verpakking. Indien u namelijk wel gebruik maakt van uw herroepingsrecht dient u als consument het product en de verpakking in de oorspronkelijke staat bij ons aan te leveren.

Retourneren

Neem contact op met onze klantenservice. Vertel ons waarom u uw producten retour wilt sturen, dan kijken we samen wat er mogelijk is.

  1. Download dit formulier voor herroeping en stuur deze naar klantenservice@budgetisolatie.nl.
  2. Bij akkoord ontvangt u van ons een retournummer. Deze moet u invullen op het retourformulier en meegeven aan de retourzending.
  3. Wij vragen u altijd foto’s te maken, zodat wij vast kunnen stellen dat de producten niet beschadigd zijn op het moment dat u ze retour stuurt.
  4. U regelt zelf het transport voor de retourzending. De kosten hiervan zijn voor uw rekening.
  5. Zodra wij de producten in goede staat ontvangen en beoordeeld hebben, storten wij het aankoopbedrag binnen 7 dagen terug op uw rekening.

Klantenservice

Mocht u vragen hebben over het herroepingsrecht, dan kunt u uw vraag telefonisch of per e-mail richten aan onze klantenservice.