Herroepingsrecht / Retourneren

Consumenten hebben het recht op herroeping bij levering van diensten resp. verkoop op afstand. Toch merken wij bij budgetisolatieshop.nl dat er verwarring kan ontstaan over de rechten die u als consument heeft. Hieronder geven wij u daarom een uitleg van het herroepingsrecht.

Artikel 6b – Herroepingsrecht bij levering van diensten resp. verkoop op afstand

Bij levering van diensten resp. verkoop op afstand heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien (14) kalenderdagen, ingaande op de dag na ontvangst van het bestelde product. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Uitleg herroepingsrecht

Tijdens de 14 kalenderdagen bedenktijd heeft u als consument het recht om de zaak te beoordelen. Zolang u als klant echter nog niet besloten heeft het product te houden, mag u het product niet gebruiken! Dus deze moet in orginele verpakking blijven zonder schade!

Gebruik maken van uw herroepingsrecht

Wilt u gebruik maken van uw herroepingsrecht dan doet u dat door terugzending van het product binnen de bedenktijd van 14 kalenderdagen of door het sturen van een verklaring gericht aan de verkoper binnen de bedenktijd van 14 kalenderdagen.

Kosten in geval van herroeping

Indien u gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van de terugzending voor uw rekening. Wij zullen u binnen 30 dagen de eventueel reeds betaalde rekening terugbetalen. Heeft u een pakket eenmaal geaccepteerd van de transporteur, dan zijn de verzendkosten bij een retourzending voor uw rekening. Product en verpakking moeten in oorspronkelijke staat zijn. Dit houdt dus in dat de producten niet beschadigd, geopend of verkleurd terug worden genomen.  B-keus producten worden tevens NIET teruggenomen.

Indien u een product bestelt en u bent er niet zeker van dat u het product wilt houden, raden wij u aan voorzichtig om te gaan met het product en de verpakking. Indien u namelijk wel gebruik maakt van uw herroepingsrecht dient u als consument het product en de verpakking in de oorspronkelijke staat bij ons aan te leveren.

Klantenservice

Mocht u vragen hebben over het herroepingsrecht, dan kunt u uw vraag telefonisch of per e-mail richten aan onze Klantenservice.